• ;'>Image 0
 • ;'>Image 1
 • ;'>Image 2
Fabrica el teu propi instrument musical a partir de residus i objectes quotidians

Lutheria Urbana

Lutheria Urbana

En aquest taller les i els participants poden fabricar el seu propi instrument musical a partir de residus i objectes quotidians, amb la nostra guia i supervisió.

Adaptem el grau de dificultat a les edats i condicions dels propis alumnes i alumnes.

El grau de complexitat de l'instrument a construir també depèn de la durada de la sessió i del nombre de sessions.

Duració de la sessió: 1-1’5-2 h.
Ratio máx.: un grup
Nº de sessions: una o més

Información técnica

Temps:

 • Necessitem 45 min per a realitzar la descàrrega i muntatge en el lloc en el qual es desenvoluparà el taller.
 • Necessitem 30 min per a realitzar el desmuntatge i la càrrega, una vegada finalitzats els tallers.

Espai:

Aquest taller es pot desenvolupar en qualsevol espai en el qual puguem comptar amb suficients taules sobre les quals puguem presentar els materials i eines, i al voltant de les quals puguin situar-se còmodament els alumnes per a realitzar el seu instrument basuròfon amb la nostra guia.

En el cas de secundaria l'ideal és poder comptar amb l'aula de Tecnologia i amb el suport del professor/a d'aquesta assignatura.

Materials que portem:

 • Eines: les necessàries per als instruments a construir (en funció de l'edat i la capacitat).
 • Materials: els necessaris, encara que sempre és interessant fer participar als alumnes en la recol·lecció dels residus necessaris, que solen ser residus propis dels seus ambients domèstics i urbans més pròxims.

Instruments a construir:

Els instruments a construir van en funció de l'edat o les capacitats dels alumnes, així com del nombre de sessions que es vagin a realitzar amb cada grup. Podem construir, entre altres, flautes de Pan, guitarres amb caixes de sabates, tambors, diversos instruments de percussió menor, turutes, panderetes...

Objetivos del Área

 • Despertar la Consciència Ecològica i el Consum Responsable a través de la música.
 • Reutilitzar de manera creativa els residus de la nostra societat de consum.
 • Reforçar la importància de l'ús de materials ecològics per a respectar el nostre entorn natural, fomentant així un estil de vida sostenible. 
 • Aprendre els principis acústics bàsics dels instruments musicals.
 • Treballar l'expressió musical dins d'un context informal, col·lectiu i participatiu.
 • Superar les pors relacionades amb la creació musical i el talent.
 • Desenvolupar destreses i habilitats a través de l'execució instrumental i vocal.
 • Crear un espai d'intercanvi musical en el qual es promoguin vincles socials.
 • Alternativa d'Oci : normalització de la música, en el seu vessant “informal”, com a celebració artística social.